BLOG

Leczenie pod mikroskopem jest skuteczniejsze i dokładniejsze!

Jedną z najbardziej nowoczesnych metod stomatologicznych stosowanych w Diamond Dental jest kanałowe leczenie zębów z użyciem mikroskopu. Leczenie pod mikroskopem jest skuteczniejsze i dokładniejsze niż w przypadku metod tradycyjnych, ze względu na widok pola zabiegowego w dużym powiększeniu (do 25 razy) – dzięki temu zabiegi przeprowadzane są bardzo precyzyjnie; lekarz może bezbłędnie odnaleźć i poprawnie opracować poszczególne kanały zęba m. in.: usunąć z nich stare wypełnienia oraz zanieczyszczenia, a w ostateczności szczelnie je wypełnić. Użycie mikroskopu pozwala również na skuteczne usunięcie z kanału złamanych fragmentów narzędzi endodontycznych, wkładów koronowo-korzeniowych lub twardych cementów wypełniających dany kanał. Dzięki precyzyjnej diagnostyce mikroskopowej możliwe jest rozpoznanie i podjęcie właściwego leczenia w przypadku pęknięć i złamań tkanek zęba, niewidocznych gołym okiem.