CENNIK

Znieczulenia

 • Znieczulenie nasiękowe40 zł
 • Znieczulenie przewodowe45 zł
 • Znieczulenie komputerowe
  "The Wand"
  80 zł
 • Sedacja wziewna
  (podtlenek azotu)
  250 - 300 zł