PRZED I PO

Przypadek kliniczny

Pacjentka, lat 50. Planując leczenie estetyczne dr Marcin Łosek przygotował cyfrowe zaprojektowanie uśmiechu. Leczenie objęło wykonanie licówek, mostów i koron na zębach własnych i implantach.