PRZED I PO

Przypadek kliniczny

W prezentowanej metamorfozie dr Andrzej Birula do odbudowy startych tkanek zębów wykorzystał uzupełnienia kompozytowe, implanty, korony i licówki.