Umów się na wizytę >>

USŁUGI

Bezpieczeństwo radiologiczne pacjenta
i środowiska

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:  

 

  • dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiskowych. Średnia wartość zmierzonej w okresie od 10.2019 do 12.2021r dawki nie przekroczyła 0,5mSv.
  • Pomiary osłon stałych gabinetu wykonane przez Oddział Higieny Radiacyjnej nie wykazały przekroczeń określonych prawnie dawek granicznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

               – pracownicy: 20mSv/rok;

               – ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.